U heeft geen artikelen om te vergelijken.

Herroepingsrecht

De herroepingstermijn is 14 dagen. Bij retournering zullen wij het bedrag binnen 14 dagen terugstorten.

Gelieve het onderstaande formulier in te vullen en ons toe te sturen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Leuke Leesbril
Goudenregenstraat 170
2565 GC Den Haag
info@leukeleesbril.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.